Liczba odwiedzin: 113120

Duża PIRAMIDA

W czasie trwania Mistrzostw Podkarpacia w celu ożywienia szkolenia koszykarskiego w województwie podkarpackim w mini-koszykówce został zainicjowany nowy projekt szkoleniowy pod nazwą PIRAMIDA wojewódzka. Jest inicjatywą Podkarpackiego Związku Koszykówki. Pomysłodawcą i koordynatorem jest Marek Jarecki wiceprezes KUŹNI oraz koordynator OSSM PZKosz w Stalowej Woli.

PIRAMIDA wojewódzka - Opis projektu

„Projekt systemowego szkolenia w mini-koszykówce na bazie sportowych zajęć pozalekcyjnych w aspekcie zdrowotnym i wychowawczym oraz rozwoju sportowego, uczniów klas 4,5 szkół podstawowych w wybranych ośrodkach województwa podkarpackiego.”


Z inicjatywy Podkarpackiego Okręgowego Związku Koszykówki na bazie porozumienia: Marszałka Województwa Podkarpackiego, samorządów miejskich wytypowanych miast i Podkarpackiego Związku Koszykówki z dniem 1.09.2010 w woj. podkarpackim wprowadzono systemowe szkolenie w mini-koszykówce pod nazwą PIRAMIDA. Projekt i umowa ma charakter wieloletni bezterminowy. Obejmuje szkoleniem sportowym corocznie grupę ok. 600 chłopców z 13 miast – ośrodków w woj. Podkarpackim. Projekt posiada jednocześnie walory zdrowotne, wychowawcze i pożądanego sposobu spędzania czasu wolnego uczniów. Poszczególne ośrodki wytypowane są wg kryterium geograficznego z uwagi na selektywny charakter koszykówki, specyfiki doboru do koszykówki oraz posiadanych możliwości i tradycji szkoleniowych.
  • Marszałek woj. Podkarpackiego przyjmuje patronat nad projektem. Urząd Marszałkowski sfinansuje tę część projektu, która dotyczący 4-ch turniejów mini-koszykówki, dofinansuje zakup sprzętu sportowego oraz udziału 2-ch drużyn w imprezie głównej – MP w Koszalinie.
  • Samorząd lokalny wyłoni w poszczególnych miastach i przygotuje reprezentację miasta-ośrodka do udziału w 4-ch turniejach mini-koszykówki w roku. W ramach systemu akceptowana jest dowolna forma wyłonienia reprezentacji przy założeniu, że prowadzone zajęcia mają charakter wprowadzający do nauki koszykówki, wzbogacony o program ogólnego rozwoju fizycznego, zajęcia zawierają szeroko pojęte elementy pro-zdrowotne oraz pożytecznego wykorzystania czasu wolnego chłopców 4 i 5 klas szkół podstawowych. Dla miast- ośrodków, które nie posiadają doświadczenia w organizacji szkolenia Podkarpacki Związek Koszykówki proponuje opracowany, własny system organizacyjno - szkoleniowy.
  • Podkarpacki Związek Koszykówki zajmie się koordynacją całego projektu oraz obejmie opieką merytoryczną i szkoleniową nauczycieli i trenerów pracujących w miastach –ośrodkach oraz przekaże istotne treści dotyczące doboru i szkolenia.
  • Całością z ramienia Podkarpackiego Związku Koszykówki kieruje wytypowany przez Związek koordynator projektu.
W szkoleniu dopuszcza się udział chłopców młodszych posiadających wybitne predyspozycje. Rozgrywki mają formę turniejową - „festiwali mini-koszykówki” i odbywają się cztery razy w roku. Rozgrywane turnieje pozwalają na odpowiednią selekcję chłopców do reprezentacji Podkarpacia w mini-koszykówce. Projekt stanowi uzupełnienie i jest komplementarny z Gimnazjalnym OSSM PZKosz, Licealnym OSSM PZKosz w Stalowej Woli oraz szkoleniem w klubowym.

autor projektu: mgr Marek Jarecki - OSSM PZKosz Stalowa Wola

Etapy realizacji projektu PIRAMIDA wojewódzka

1. Opracowanie projektu przez Podkarpacki Związek Koszykówki styczeń 2010
2. Przyjęcie patronatu nad projektem przez Marszałka woj. Podkarpackiego – maj 2010
3. Wytypowanie 13 miast i koordynatorów, spotkania z samorządem lokalnym – czerwiec 2010
4. Zakup sprzętu sportowego : piłki, ubiory sportowe wręczono podczas Mistrzostw Podkarpacia w koszykówce - wrzesień 2010
5. I Turniej mini-koszykówki projektu PIRAMIDA „Jesień z mini-koszykówką" Stalowa Wola - listopad 2010
6. II Turniej mini-koszykówki „Zima z mini-koszykówką" Przemyśl - marzec 2011
7. I Szkolenie dla trenerów i organizatorów projektu „PIRAMIDA”. Stalowa Wola - marzec 2011
8. III turniej mini-koszykówki projektu PIRAMIDA – „Wiosna z mini-koszykówką" Łańcut - czerwiec 2011
9. II Szkolenie dla trenerów i organizatorów projektu „PIRAMIDA”. Przemyśl - wrzesień 2011
10. IV turniej mini-koszykówki projektu PIRAMIDA - „Jesień z mini-koszykówką" Stalowa Wola - listopad 2011
11. V Turniej mini-koszykówki projektu PIRAMIDA - „Wiosna z mini-koszykówką” Stalowa Wola - czerwiec 2012
12. III Szkolenie dla trenerów pracujących w projekcie „PIRAMIDA”. Tarnobrzeg - wrzesień 2012
13. VI Turniej mini-koszykówki projektu PIRAMIDA - „Jesień z mini-koszykówką” Przeworsk listopad 2012

Przez 2 lata trwania projektu zdobyliśmy wielki bagaż doświadczeń organizacyjnych i szkoleniowych, które w większości kontynuujemy w naszej KUŹNI. Wysoko cenimy sobie pracę opiekunów i trenerów poszczególnych reprezentacji oraz zaangażowanie samorządów miast podczas organizacji imprez. Klub KUŹNIA współpracuje z trenerami i nauczycielami koszykówki z miast woj. Podkarpackiego w ramach projektu PIRAMIDA. Należą do nich: Tarnobrzeg - Michał Żuraw, Lubaczów - Grzegorz Kołodziej, Mielec - Krzysztof Lis, Łańcut - Łukasz Bielecki, Przeworsk - Wojciech Jurkiewicz, Jarosław - Zbigniew Machała, Rzeszów - Waldemar Samolej, Przemyśl -Daniel Puchalski, Krosno-Kamil Szepieniec , Sanok - Daniel Rakoczy, Lesko - Grzegorz Nycz, Błażowa - Łukasz Lewkowicz, Stalowa Wola - Marek Jarecki