Liczba odwiedzin: 113122

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Jeżeli  koszykówka jest twoją pasją, chcesz rozwinąć sie sportowo pod okiem dobrych trenerów i jednocześnie być w dobrej szkole ....to nasza szkoła  jest stworzona dla ciebie !                                                                                                Jeżeli  masz problemy z samodzielnością, dyscypliną i nie traktujesz poważnie nauki ...to raczej wybierz inne miejsce. 

Od 1 września 2013 funkcjonuje SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w koszykówce chłopców i siatkówce dziewcząt. Utworzenie wspólnych klas siatkarsko-koszykarskich udało się dzięki inicjatywie dyrektora Samorządowego Liceum oraz dwóch klubów "KUŹNIA Koszykówki" oraz "VEGA - MOSiR" Stalowa Wola. Praca z najmłodszymi adeptami sportu ma charakter wieloletni i systemowy co jest zgodne z założeniami statutowymi naszych klubów. Oczekujemy że oparcie szkolenia sportowego o szkołę i dopasowanie programu edukacyjnego oraz  ścisły kontakt wychowawczy pozwoli na realizację celów jakie zakładamy. Do kolejnych wspólnych klas mogą uczęszczać chłopcy /koszykówka/ i dziewczęta /siatkówka/ z naszego miasta a także z zewnątrz. 

opis warunków funkcjonowania uczniów w SMS w Stalowej Woli:
•    nauka                                                                                                                         - W Zespole Szkół nr 2 jest realizowany standardowy program edukacyjny , oraz program sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie gimnazjum i liceum.
•    trenerzy,  zajęcia sportowe                                                                                         - Zajęcia prowadzą i trenerzy doświadczeni w pracy z młodzieżą : Jerzy Szambelan, Roman Prawica, Robert Bełczowski, Marek Jarecki. Uczniowie korzystają z obiektów sportowych Zespołu Szkół nr.2  w Stalowej Woli, gdzie również rozgrywane są mecze. Posiadamy niezbędny sprzęt podstawowy, oraz sprzęt pomocniczy. Uczniowie są dobrze wyposażeni w ubiory sportowe na zawody i do treningu. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pełnowymiarową hale sportową z szatniami i natryskami, dodatkowo  halę pomocniczą, siłownię oraz boisko z bieżnią lekkoatletyczną. Przy szkole funkcjonuje "orlik".
•    warunki socjalne, czas wolny :
 - Nieliczni uczniowie pozamiejscowi korzystają z bursy międzyszkolnej gdzie mają do dyspozycji osobne piętro, są zakwaterowani w pokojach 2-osobowych o podwyższonym standardzie z lodówką telewizorem, telefonem i dostępem do internetu. Posiadają całodzienne wyżywienie w bursie dostosowane do potrzeb sportowców dodatkowo posiłek w szkole /2 śniadanie/. W bursie mają możliwość korzystania z łazienek oraz natrysków, dobrze wyposażonego pomieszczenia do prania i suszenia odzieży. W bursie znajdują się także : osobne pomieszczenie do nauki, sala komputerowa i siłownia. - Uczniowie miejscowi korzystają z codziennych obiadów w stołówce szkolnej
•    opieka medyczna :
- OSSM Stalowa Wola współpracuje z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli gdzie posiada pełną obsługę medyczną w zakresie orzecznictwa do uprawiania  sportu, bieżącą opiekę medyczną w zakresie diagnostyki, leczenia kontuzji i rehabilitacji oraz obsługę medyczną zawodów sportowych.  Ponadto w ramach porozumienia korzystamy z porad i zabiegów  przychodni : Zbigniew Gola NZOZ -  poradnia leczenia osteoporozy i chorób narządu ruchu centrum badawczo rozwojowe innowacji medycznych - w pobliżu naszej szkoły i hali sportowej.